keresés a weboldalon

Felnőttképzési engedély száma: E-000611/2014. Felnőttképzési tev. eng.száma: E/2020/000158 Felnőttképzési tev. bej. száma: B/2020/001762

Munkavédelmi képviselő alapképzés

Minden 20 főnél többet foglalkoztató cégnek munkavédelmi képviselőt kell választani és a munkavédelmi képviselőnek munkavédelmi képzésben kell részesülnie. Az első évben ez minimum 16 óra.

A munkavédelmi képviselő továbbképzése szintén kötelező, hogy a jogszabályok, illetve változások tekintetében napra kész legyen, továbbá, hogy tudását frissen tarthassa. Ennek a törvényi minimuma évi 8 óra.

A munkavédelmi képviselő oktatása mindenekelőtt a kollégáink és cégünk biztonságát szolgálja, ezért a munkavédelmi képviselő választásnál, amennyire lehet vegyük figyelembe, hogy a választott személy ne csak a plusz adminisztrációs feladatot, vagy plusz pénzt lásson ebben, hanem felelősség teljesen végezze teendőit, hisz a felelősségtudatot és a körültekintést az oktatás nem pótolja.

A munkavédelmi képviselők képzése tanfolyam célja:

  • Olyan munkavállalók képzése, akik alkalmasak együtt működni a munkáltatóval a munkavállalók képviselőiként az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében. Megismerik jogaikat és kötelezettségeiket, illetve a szükséges információkat.
  • Ismertetni az érdekérvényesítés lehetőségeit és módszereit és a munkáltatóval és a szakhatóságokkal való együttműködés lehetőségeinek formáit.
Képzés óraszáma/időtartama

16 óra

Időpontok

Várható indulás 2023. tavasz

Képzés díja

Részletek hamarosan

Képzésre jelentkezés feltételei

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: nem szükséges

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges

Képzés alapadatai

Képzés pontos megnevezése: Munkavédelmi képviselő alapképzés

Tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum: tanúsítvány, melyet a felnőttképző intézmény állít ki

Kimenet

– Munkavédelmi alapelvek, alapfogalmak. Munkavédelmi jogszabályrendszer áttekintő megismerése.
– Munkavállaló, munkáltató jogai és kötelezettségei. Munkavédelemmel kapcsolatos szaktevékenységek. Munkavédelmi hatóság szerepe.
– Alapvető munkavédelmi dokumentumok rendszere.
– Munkavédelem helyzete az EU-ban, hazánkban.
– Munkavédelmi képviselő választása, jogai, kötelezettségei. Munkavédelmi képviselő szerepe a vállalat életében.
– Munkavédelmi képviselői feladatok ellátása a gyakorlatban.
– Foglalkozás-egészségügy szerepe a munkavédelem rendszerében. Munkahelyek egészségügyi követelményei. Foglalkozási ártalmak, megbetegedések.
– Munkahelyek és munkaeszközök munkavédelmi követelményeinek minimális szintje. Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések.
– Munkabaleset, üzemi baleset, jelentése, kivizsgálása, nyilvántartásba vétele.

További képzési javaslat

Munkavédelmi képviselő továbbképzés (8 óra)

Központi elérhetőségeink:

92/319-393
fepih@fepih.hu

Ügyfélszolgálat:

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 4-8. I/2.

Ügyfélfogadás:

Hétfő - Csütörtök 9-12; 13-16
Péntek 9-12