Adatvédelmi tájékoztató


 Képző intézményünk bemutatása:

A FEPIH Felnőttképzési, Pedagógiai és Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság fő feladatának tekinti, hogy a megyei és az azzal szomszédos térségek számára is meghatározó képzőhely legyen.

Indulásként egy akkreditált felzárkóztató képzés és kettő szakmai képzés szerepelt a tevékenységeink között.

Munkánk során az igényeknek megfelelően szélesítettük a képzési kínálatot. A diverzifikáció másik fontos módja a területi terjeszkedés, amely a felzárkóztató képzés más megyékben történő megvalósítását jelenti, így célunknak megfelelően több képzést valósítottunk meg a Dunántúlon a következő helyszínekkel: Székesfehérvár, Esztergom, Tatabánya, Kapuvár, Berhida, Becsehely, Surd, Zalaegerszeg, Lenti, Szentpéterúr, Nagykanizsa, Oroszlány.

Képzési kínálatunk folyamatosan bővült. OKJ képzéseket elsősorban szociális területről vetettünk fel tevékenységi körünkbe, továbbá egészségügyi, idegenforgalmi, hátrányos helyzetűek felzárkóztatását célzó képzéseket is elkezdtünk, amelyek elősegítik, a képzésből kikerültek visszajutását az elsődleges munkaerő-piacra.

Egyetemi és főiskolai kapcsolatainkat erősítve kihelyezett képzéseket vállalva másoddiplomás képzéseket szervezünk. Ennek utolsó állomásaként a Budapesti Műszaki Egyetem „Közoktatási vezető” szakirányú továbbképzés konzultációs központja vagyunk.

A képzési tevékenység mellett humán szolgáltatásokkal foglalkozik cégünk, melyek között kiemelkedő a FIT, továbbá foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások is igénybe vehetők cégünk által, ezen szolgáltatások elérésére több városban is lehetőség nyílik, mint például Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Kapuvár, Kaposvár.

 


 

A minőségirányítási rendszer szerinti tevékenység szervezeti felépítése

 

Tulajdonos: Dr. Borosán Gyula

Ügyvezető: Dr. Borosán Gyula

Szakmai vezető: Dr. Borosán Gyula

Képzésszervező: Kovács Viktória

Képzésszervező(k): Horváth Mária, Kerekes Zsanett

 


 

Adatok

Intézménynév: FEPIH Felnőttképzési, Pedagógiai és Humán Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: FEPIH Nonprofit Kft.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 3. 1. em. 9.

Adószám: 14370296-2-20

Cégjegyzékszám: Cg.20-09-068649

KSH szám: 14370296-8531-572-20

Bankszámlaszám: 74000236-10007864

Számlavezető bank: Zala Takarék

Önálló aláírási joggal rendelkezik Dr. Borosán Gyula

Korlátozott aláírási joggal rendelkezik (aláírási szabályzat alapján) Horváth Mária

Fő tevékenységi kör Általános középfokú oktatás SZJ 8531

Web www.fepih.hu

e-mail Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon 92/319-393

 


 

Az intézmény felnőttképzési tevékenységének területeit:

„A” képzési körben Országos Képzési Jegyzék szerinti képzéseink - Szakmacsoportjaink a következők: 1. egészségügy; 2. szociális szolgáltatások; 3. oktatás; 16. ügyvitel; 19. egyéb szolgáltatások; 20. mezőgazdaság; 21. élelmiszeripar

„B” képzési körben szakmai képzés: olyan, szakmai programkövetelmény alapján összeállított, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzését, fejlesztését célozza.

„D” képzési körben egyéb képzés: olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához. (melléklet)

 


 

1. MINŐSÉGPOLITIKA

 

a2013. évi LXXVII. tv. hatálya alá tartozó felnőttképzési és a

felnőttképzést kiegészítő tevékenységekre

 

Cégünk minőségpolitikája az oktatáspolitikai/üzletpolitikai stratégiánkkal összhangban álló, annak a minőségre orientált szándéknyilatkozata. Alapelveink, amelyre stratégiánkat és minőségpolitikánkat alapozzuk:

– a minőség záloga a jól irányított és szabályozott szervezet;

– a minőség elképzelhetetlen a vezetés elkötelezettsége nélkül;

– a képzések megrendelőinek és résztvevőinek, mint vevőink megelégedettsége a minőségi szolgáltatás kifejeződése, s tevékenységünk célja;

– a hibát nem kijavítani, hanem megelőzni kell;

– a minőség eléréséért minden munkatárs felelős;

– dokumentált minőségirányítási rendszerrel tesszük nyomon követhetővé, ezáltal ellenőrizhetővé és fejleszthetővé tevékenységeinket.

Legfontosabb célunk, hogy vevőink mindig a lehető legmagasabb színvonalú képzési szolgáltatásban részesüljenek, ügyintézésünk emberbarát, gyors és rugalmas legyen annak érdekében, hogy képzési szolgáltatásunk országos elismertségű legyen.Fontosnak tartjuka résztvevőorientáltképzést, a legkorszerűbb ismeretek átadását, a képzési hatékonyságot, az alkalmazási készség példaértékű kifejlesztését, résztvevőinkmotiválttá tételét és motivációjuk fenntartását a tanulásban, továbbá, hogy büszkék legyenek arra, hogy cégünkrésztvevői voltak.

Célunk, hogy minden munkatársunk a minőségi munka elkötelezett híve legyen, az oktatók olyan karizmatikus, példamutató egyéniségek legyenek, akiket a képzések résztvevői őszintén tisztelnek, nagyra becsülnek és szeretnek.Munkatársaink fejlődése érdekében biztosítjuk a rendszeres továbbképzés lehetőségét, mindenkor szem előtt tartva az egyéni képzési szükségleteket.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy képzési környezetünk korszerű és kulturált legyen, és alkalmas legyen arra, hogy pszichésen is stimulálja tanítványainkat a jó hangulatban,motiváltan folytassák tanulmányaikat.

Cégünk elkötelezett a jogkövető magatartás iránt, a tevékenységünkre vonatkozó szabályozásokat folyamatosan követjük, azok alapján a szükség szerintibeavatkozásokat végrehajtjuk és a változások bevezetését a munkatársak felé érvényesítjük.

Minőségirányítási rendszerünket önértékelésre alapozzuk, amelynek eredményei alapján évente legalább egyszer felülvizsgáljuk azt, hogy a vizsgálat eredményeinek elemzése által intézkedni tudjunk, a folyamatos fejlesztés igényével.

 

Zalaegerszeg, 2014. június 18.

 

Minőségcélok 2018.


 

2. INFORMÁCIÓS, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

Az ügyfélszolgálati tevékenység személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Ügyfélszolgálatunk mind telefonon, mind személyesen elérhető, felkereshető. Rendelkezünk a személyes tájékoztató megbeszélések, konzultációk lebonyolításához szükséges feltételekkel.Partnereinknek e-mailen is lehetősége nyílik kérdéseik megfogalmazására. Az e-mailen érkező érdeklődésre 1 munkanapon belül válaszolunk.

Intézményünk gondoskodik róla, hogy írásbeli tájékoztató anyagaiban, hirdetéseiben, mindig aktuális és egyértelmű, a potenciális ügyfelek számára jól érthető információk jelenjenek meg.

Intézményünk az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számát a tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációban, valamint a képzéssel kapcsolatos üzleti dokumentumokon folyamatosan használja, arról ügyfeleit tájékoztatja, tevékenységéről közreadott írásos tájékoztatójában, programfüzetében szerepelteti, és az ügyfelek által jól látható módon kifüggeszti. Intézményünk a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatóhoz, valamint a képzési programhoz való folyamatos hozzáférést biztosítja az ügyfelek, valamint az OKJ szerinti szakképesítések és egyéb szakmai képzések esetén az OKJ-ban szereplő szakmacsoport szerinti szakképesítésért felelős miniszter részére.

Honlapunkon rendszeresen közzétesszük a képzési tevékenységére vonatkozó naprakész, objektív mennyiségi és minőségi információkat. Az adatfrissítésnek legkésőbb minden hónap 10. napjáig meg kell történnie. Az adatfrissítés felelőse a szakmai vezető.

Közvetlen elérhetőséget az alábbi ügyfélfogadási rend szerint biztosítunk megbízóink, és a képzések résztvevői számára.Az ügyfélfogadási rend elhelyezése valamennyi képzési helyszínen kötelező.

ELÉRHETŐSÉGEK

Cím 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8.

Telefon 92/319-393

Fax 92/319-393

E-mail Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Web www.fepih.hu

SZEMÉLYES ÜGYFÉL-FOGADÁSI IDŐ

hétfő 9-12; 13-16

kedd 9-12; 13-16

szerda 9-12; 13-16

csütörtök 9-12; 13-16

péntek 9-12

A REKLAMÁCIÓK KEZELÉSE / PANASZKEZELÉSI RENDSZER

Az ügyfél a panaszát szóban és írásban egyaránt megteheti a cég ügyfélszolgálatán, ügyfélszolgálati időben.

Az esetlegesen felmerülő résztvevői, megbízói reklamációkat az ügyféllel kapcsolatot tartó képzésszervező dokumentálja, majd döntésre előkészíti (javaslatot tesz intézkedésre) azintézményÜgyvezetőjének. A reklamáció jogosságáról, elfogadásáról, valamint a kivizsgálásról és a reklamáció elhárításáért felelős személy kijelöléséről, a végrehajtás határidejéről szintén az Ügyvezető dönt.

A reklamáció lezárását követően valamennyi az adott reklamációhoz, panaszhoz, annak kivizsgálásához kapcsolódó feljegyzést a Minőségirányítási vezetőnek kell átadni. A reklamációkat és az azok megszüntetésére hozott intézkedéseket a Minőségirányítási vezetőnekkell nyilvántartania és elemeznie.

Szükség esetén helyesbítő, adott esetben megelőző tevékenység lefolytatását kezdeményezi.

A helyesbítő tevékenység indításáról, annak várt eredményéről és a bevezetés határidejéről tájékoztatni kell a reklamálót. A tájékoztatás a képzésszervezőfeladata.

A képzések résztvevő számára lehetőséget biztosítunk panaszaik anonim benyújtására. A panaszbejelentés lehetőségével kapcsolatos információkról a képzésszervező ad tájékoztatást.