A Komplex Munkaerőpiaci szolgáltatás célja a „komplex, egyéni szükségletekhez és munkaerő-piaci igényekhez igazodó, széles körű szolgáltatás biztosítása, elkötelezett, kvalifikált munkatársakkal, annak érdekében,hogy a célcsoport tagjai mind nagyobb létszámban jelenjenek meg a munka világában, képességeiknek, ismereteiknek lehető legmagasabb szintjét elérve, tartós foglalkoztatásban részesüljenek, elkötelezett, befogadásra felkészült munkaadók együttműködésével.

A munkaerő-piaci szolgáltatás alaptézise, hogy a munkáltatók épp úgy ügyfeleink, mint a támogatott munkavállalók. Az alternatív munkaerő-piaci szolgálat két irányban végez szolgáltatást: a megváltozott munkaképességű embereknek, valamint a munkáltatók számára. Ennek megfelelően a teljes szolgáltatási folyamatban résztvevő szakemberek a foglalkozási tanácsadó és a munkáltatói kapcsolattartó. A szolgáltatás teljes folyamatát, az ügyfelek és a munkáltatók részére biztosított szolgáltatásokat dokumentálnia kell a foglalkozási tanácsadónak és a munkáltatói kapcsolattartónak. Az egyes szolgáltatási elemhez tartozó adatlapok, formanyomtatványok keretet adnak a tanácsadói munkának.
A dokumentáció az alapja a szolgáltatás monitorozásának és ellenőrzésének, így a finanszírozó és a szakmai támogatást biztosító szervezet szempontjából is elengedhetetlen a dokumentáció pontos, teljes körű és naprakész vezetése. A teljes szolgáltatás során párhuzamosan dolgozunk az ügyfelekkel és a munkáltatókkal. A két folyamat nem különül el egymástól, folyamatos, egyedi összehangolást igényel Az ügyfelek tájékoztatása különböző csatornákon keresztül valósul meg: tájékoztató szóróanyagok, plakátok elhelyezésével, alternatív munkaerő-piaci szolgáltató és hasonló profilú társszervezetek weblapján keresztül, illetve egyéb, kapcsolódó honlapokon, helyi és országos szintű média felhasználásával, tájékoztató előadások tartásával, rendezvényeken, konferenciákon, állásbörzéken való részvétel által, személyes tapasztalati információk által (ismerős, volt ügyfél), a szervezet egyéb szolgáltatásai által.