FEPIH Kft. Pedagógiai Intézet küldetési nyilatkozata

A magyar oktatásügy nagy változások korát éli. Legszembetűnőbb megnyilvánulási formája a szinte folyamatosan változó jogi és társadalmi környezet, amelyhez alkalmazkodni kell fenntartónak, intézménynek, pedagógusnak és az iskolák valamennyi szereplőjének. Különösen nehéz az oktatás és nevelés helyzete abban a megyében, amelyben, az intézmény tevékenységének a zömét végzi. Az aprófalvak iskoláinak a sorsa nem egyszerűen iskoláztatási kérdés, hanem a zalai társadalom létének életrevalóságának a próbája is.
Az intézet három olyan szolgáltatást vállal fel, amelyben professzionális szakemberei lévén igazi minőséget, eredményes megoldásokat, jól hasznosítható tudást kínál az igénybevevő kollégáknak.
Képzéseinkkel helybe hozzuk, és ha kell helybe visszük a korszerű tudást az eredményes és versenyképes iskola és pedagógus legújabb ismereteit. Indulásként négy akkreditált képzést kínálunk, a számítástechnikai ismeretektől a fejlesztő pedagógián át a jelenleg nagyon aktuális 5-6. osztályban történő oktatásra való felkészülésig. A kínálatot folyamatosan bővítjük és az igényekhez igazítjuk. Másoddiplomát adó képzések és az egyetemi diplomát adó mesterképzések vonatkozásában előrehaladott megállapodásaink vannak a Szegedi, a Pécsi és az Eötvös Lóránt Tudomány Egyetemekkel.
Az igazgatási, pedagógiai szolgáltatások terén jól felkészült szakembereink szakmailag eredményes és költség hatékony megoldásokat tudnak kínálni. Az intézményi és intézményen belüli innovációk megtervezésétől a megvalósítás buktatóinak a kikerülésével a szervezeti kultúra átalakításával verseny-előnyt mutató iskolát segítünk életre.
Kulcskérdés az egyén és a társadalom számára is a pályaválasztás, a sikeres pályaválasztás. Egyszerre három feltételt kell optimalizálni; az egyén képességeit, érdeklődését, motivációit, törekvéseit a szakmák által megragadható személyes és szakmai kompetenciákat, valamint a várható munkaerő-piaci igényeket. Felnőttképzési tanácsadói tapasztalataikat jól tudjuk ezen a területen hasznosítani.
Három, viszonylag kevés szolgáltatási terület nagyon igényes és színvonalas ellátását célozzuk meg.

Zalaegerszeg, 2007. augusztus 20.